Златен Кукерикон за проф. Пламен Марков (в. “Телеграф”, 13.03.2021 г., бр. 5650)