„Петя на моята Петя“ – повече от биография на Петя Дубарова (БНР, Програма “Хоризонт”, 19.03.2021 г.)

  https://bnr.bg/horizont/post/101439422/peta-na-moata-peta     Интервю на Ирина Недева с Нели Димитрова