Обучението на артистите и пандемията – качество и мотивация (БНР, Програма “Христо Ботев”, предаване “Нашият ден”, 06.04.2021 г.)

  https://bnr.bg/hristobotev/post/101449053/obuchenie-na-artisti-i-pandemia-motivacia-i-naglasa Разговор на Мартина Кръстева с проф. Пламен Марков в “Нашия ден”