Завърши седмото издание на школата “Правилен изговор в осем урока”, НАТФИЗ

    СКЪПИ РАДЕТЕЛИ ЗА ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН  ЕЗИК, Радостна съм да отбележа, успешното завършване на поредното СЕДМО издание на школа „Правилен изговор в 8 урока“ към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и да изкажа искрени БЛАГОДАРНОСТИ на курсистите за техния упорит труд. Без тяхното активно участие в извънаудиторните упражнения, успехът би бил немислим. БЛАГОДАРЯ  … Продължете с четенето на Завърши седмото издание на школата “Правилен изговор в осем урока”, НАТФИЗ