Проектна програма, Театър НАТФИЗ – Нова сесия за кандидатстване

 

ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА КЪМ ТЕАТЪР НАТФИЗ ОТКРИВА НОВА СЕСИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

1. „ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“ – 2бр. / могат да кандидатстват студенти от 3-ти курс, специалност АДТ /

2. „МЛАД РЕЖИСЬОР“ – 1бр. / могат да кандидатстват студенти, завършващи специалностите РДТ и РСИ /

3. „АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНИЧНИ ФОРМИ“ – 1бр. / могат да кандидатстват студенти от 3-ти курс във всички специалности на ФСИ /

 

Документите за кандидатстване се приемат до 15.06. /вторник/ 2021г., вкл. при Даниела Червенкова, ет. 3,ст. А 309 или на ел. поща d.chervenkova@natfiz.bg