Проектна програма към Театър НАТФИЗ – Нова сесия за кандидатстване /до 15.06.2021 г./

 

ПРОЕКТИ !      ПРОЕКТИ !      ПРОЕКТИ!

 

ПРОЕКТНАТА  ПРОГРАМА КЪМ ТЕАТЪР НАТФИЗ  ОТКРИВА НОВА СЕСИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

1„ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“ – 2бр. / могат да кандидатстват студенти от 3-ти курс, специалност АДТ /

 

2. „МЛАД РЕЖИСЬОР“ – 1бр. / могат да кандидатстват студенти, завършващи специалностите РДТ и РСИ /

 

3. „АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНИЧНИ ФОРМИ“ – 1бр. /могат да кандидатстват студенти от 3-ти курс във всички  специалности на ФСИ/

 

Документите за кандидатстване се приемат до 15.06. /вторник/ 2021 г., вкл. на ел. адрес d.chervenkova@natfiz.bg или на хартиен носител в ст. А 309 , ет. 3

 

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ