Кандидатстудентски консултации

 

 

Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Тук можете да видите датите за консултации за всяка специалност и как да се запишете.

 

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на заявление онлайн и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете и името на преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

Кандидат-студентите ще могат да се запишат за консултации при съответните преподаватели чрез подаване на заявление онлайн на посочения имейл за конкретната специалност.

 

Подаване на документи онлайн за кандидатстудентските изпитиот 23 до 27 август 2021 г.

Редовни кандидатстудентски изпити– от 1 до 10 септември 2021 г.

За повече информация – info@natfiz.bg