“Ходене от сърцето” – семинар по Axis Syllabus

 

Проф. д-р Велимир Велев, ръководител на специалността “Театър на движението – Пантомима” и ас. Ивайло Димитров организираха двудневно работно ателие-семинар по Аксис Силабус (19.06 и 22.06.2021). За целта бе поканена американската преподавателка Кристабел Бътлер.

Кристабел Бътлер /САЩ/ е танцов и движенчески терапевт , учител по танци и изследовател на соматичните практики. Преподавала е  “Контактна импровизация и принципи на движението” чрез Axis Syllabus/Аксис Силабус/ в Япония, Великобритания и Австралия.

След като е изследвала много подходи към соматичното движение, включително Александър Техника, Боди-майнд центеринг и Фелденкрайс, тя инкорпорира множество практики в подхода си за разбиране и интегриране на моделите за движение.

Ателието, със заглавие “Ходене от сърцето”, което Кристабел Бътлер проведе, е по системата Axis Syllabus на американския танцьор и хореограф Фрей Фауст. Семинарът разглежда различни принципи на Axis Syllabus, които са от съществено значение за разбирането на анатомията на ходенето, свързани с танца и телесната експресия.

Като част от специфичните теми в семинара, могат да бъдат посочени „Страничната компенсация“, свързана с управление на изместването на тежестта, „Ставните връзки на долните крайници, като органичен трамплин на движението“, „Права и обратна вълнова гравитационна връзка между земя и гръбначен стълб, при ходене, скачане и падане в танца“.

В семинара участваха студенти от 1 курс, „Театър на Движението – ПМ“ с художествен ръководител проф. д-р Велимир Велев.