Участие на НАТФИЗ в конференцията “ELIA Future Arts: Към виртуален университет на изкуствата”

 

Тази седмица, на 29 – 30 юни 2021 г., се проведе двудневна виртуална (VR) конференция на ELIA – „ELIA Future Arts: Към виртуален университет на изкуствата“, организирана от TU Dublin и ELIA.

НАТФИЗ взе участие в тази конференция в лицето на проф. д-р Велимир Велев, който от 25 години изследва влиянието на новите технологии върху съвременните сценични и екранни изкуства.

Конференцията, водена от TU Дъблин, се проведе паралелно в ZOOM-конферентна зала и във виртуална реалност, с помощта на Spatial io. В нея се включиха 43 участника, само 18 от които влязоха във виртуалното пространство с предварително генерирани за целта свои копия-аватари. Подкрепящи членове на ELIA в това начинание са HKU University of the Arts Utrecht, Zurich University of the Arts, TU Dublin, College of Arts and Tourism и Amsterdam University of the Arts.

ELIA Future Arts е експериментална интерактивна онлайн поредица, изследваща потенциала на технологичното развитие в завладяващото и интерактивно образование по изкуства. Нейната идея е да се сложи началото на уникален изследователски процес, в който европейски университети ще се обединят около критичните въпроси, творческите възможности и институционалните предизвикателства на обучението по виртуална реалност. Това разследване ще бъде продължено през цялата 2021/22 г. чрез Лабораторията за култура на ЕС.

Някога в първите години, споделя проф. Велев, когато си бях поставил за цел да дефинирам законите на новото виртуално-интерактивно зрелище на бъдещето, срещах сериозно неразбиране от страна на колеги и приятели, които смятаха, че това ще доведе до унищожаване на класическото изкуство. Аз самият не съм почитател на изместването на реалния живот, в Мрежата и подмяната му с виртуален. Но разбирайки, че моето отричане, не би спряло този процес, взех решение да се опитам да му противостоя отвътре и като първа крачка към това, си поставих задачата, да го разбера и да го предвидя като явление, което предстои. В случая, моето тълкуване на намерението на ELIA е, че (както самите организатори го формулират) тази конференция „си поставя задачата да оспори предположенията, че цифровите технологии са иновативни и че тяхното приложение към образованието предполага иновативно образование, като открои образователните въпроси пред технологичните“. И едновременно с това, държа да отбележа, без да ги отрича.

 

Според проф. Велев, участието ни в тази конференция е от особено значение.

„За нас сега е много важно, НАТФИЗ да заяви своето присъствие в тази покана на ELIA Future Arts, за съвместна работа във виртуална среда, за откриване на нови методи на преподаване, за създаване на нови дигитални пространства за сътрудничество. През годините НАТФИЗ е имал решаваща роля в различни проекти на ЕЛИА. Смятам, че и в този случай, Академията ни може да заеме подобаващо място във водещи европейски проекти за изследване потенциала на VR и новите технологии в образованието по изкуствата.“ – споделя той.