КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2021

 

КЛАСИРАНЕ

 

  ⇒ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ – уч. 2021/2022 г.⇐

 

⇒РЕЗУЛТАТИ⇐

 

ГРАФИЦИ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ

 

График за II кръг на кандидатстудентски изпити за бакалавърски специалности – Факултет „Екранни изкуства”

Списък на кандидат-студентите допуснати до II кръг (бакалавърски специалности – факултет „Екранни изкуства”)

 

График за кандидатстудентските изпити за специалности от Факултет “Сценични изкуства”

 

График за кандидатстудентските изпити за специалности от Факултет “Екранни изкуства”

 

⇒Списъци на кандидат-студентите⇐

 

СЪОБЩЕНИЕ  до студентите подали заявления за прехвърляне от една специалност в друга и кандидат-студенти  по ПМС 103 и 228

 

Наредба за прием на студенти в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

 

⇒ Такси за участие в кандидатстудентски изпити и годишни такси за обучение