Покана за участие в ателие „Вишнева градина“

 

В сферата на театъра на предмета и материала по едноименната пиеса на А. П. Чехов

Режисьор: Петър Пашов

Продължителност: 15.08 – 22.09

Ателие „Вишнева градина“ е опит за навлизане в пространството на класическия текст, за овладяване на неговата скрита действена и жанрова структура. Трагическата „комедия“ ни предизвиква отново и отново да навлезем в нейния лабиринт в търсене на скрития й смисъл.

Ателието залага алтернативен подход към пиесата на А. П. Чехов с доминанта върху опита и импровизацията, върху техниката на монтажа и синтеза по откъси и ситуации от текста. „Вишнева градина“ изследва действието, жанра и персонажите през работа с предмети и материали като среда, като изразно средство и език за общуване. Предметът е знак, опаковал съдържанието на живота „преди“, архив на паметта и носталгията, на паниката и склерозата пред застиналото лице на Времето.

Пиесата „Вишнева градина“ от А. П. Чехов е част от нашето съвременно свето- и време- възприемане – човекът, загубен сред историческите размествания и трусове, стихийно и безотговорно изживява живота си като констататор на собствената си катастрофа. Темите за изящния и неминуем разпад, за невъзможността за адаптация към нова епоха със свои социални взаимоотношения, за историческите сгромолясвания и корозии кореспондират с днешното апокалиптично объркване и деконструиране на социални и културни жалони.

Поканата е отворена за актьори и сценографи – студенти и професионалисти. Заявилите участие, след одобрение от екипа, ще получат достъп, ако присъстват по време на целия процес.

За участие изпратете до 08.08 на e-mail: atelie313@abv.bg или на FB страница Theatre “Atelie 313”:
кратка творческа автобиография,
снимка,
актуален телефон.

С одобрените за участие екипът на Ателие „Вишнева градина“ ще се свърже допълнително.

 

Ателието ще се проведе в Театър „Ателие 313“:
София, кв. „Красна поляна“, ул. „В. Д. Стоянов“, до бл. 7

тел. 0884175940 и 0884734242 atelie313@abv.bg atelie313.com

FB: Theatre “Atelie 313”

Ателие “Вишнева градина” се осъществява с финансовата подкрепа на Едногодишната програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата на Национален фонд “Култура”, на Министерство на културата и на Столична програма “Култура” на Столична община.