Покана за участие в научно изследване

 

Здравейте, колеги,

Молим ви да отделите 20-ет минути от времето си, за да подпомогнете научното изследване на г-жа Дияна Добрева-Христова. Проучванията в областта на културата са малко и когато бъдат инициирани е добре да ги подкрепим.

Линк към въпросника : https://app.qpointsurvey.com/s/qaliusesiv0vwm6k

Разчитаме на вашето съдействие до 30-ти септември.

 

П О К А Н А

за участие в научно изследване

Ако Вие сте професионален актьор, преподавател или студент по

актьорско майсторство и работите на сцена или пред камера,

Ви каня да участвате в научно изследване.

 

Като се допитвам директно до Вас, се надявам това изследване да помогне за по-доброто разбиране на пълноценното човешко функциониране, благополучие и устойчивост на хората в актьорската професия.

Информация за целите на проучването:

  • Фокусът на изследването не е професионалната Ви и творческа дейност, а ресурсите, които ви помагат да изпълните със смисъл и удовлетворение

цялостния си Жизнен Проект.

  • Друга негова цел е да разшири научната основа за развитие на чувствителна към творчеството практика на подкрепа на хората в изкуството, отчитаща уникалната обвързаност на проблемите и трудностите им с техните творчески идентичности.

 

Участие

В случай, че проявите интерес да участвате, ще попълните въпросник онлайн или на хартиен носител (по Ваш избор). В него ще бъдете помолени да оцените степента, в която всяко едно от група твърдения се отнася за Вас и ежедневния Ви живот в различни аспекти. Участието Ви е изцяло доброволно, като сте свободен(а) да се откажете на всеки един етап, без да заявявате причината за това.

Времето за попълване на въпросника е около 20 минути.

Изследването е анонимно и се полагат големи грижи за запазване на конфиденцалността. От Вас не се изисква да предоставяте никакви лични данни, а само данни, които касаят социо-демографски характеристики. Резултатите от проучването ще бъдат публикувани единствено като обобщени статистически данни по групи и използвани само за академични цели.

 

Информация за изследователя:

Това проучване се провежда от Дияна Добрева-Христова като част от дисертационния ми проект по консултативна психология, в Българска академия на науките, озаглавен: „Изследване на екзистенциалните измерения на пълноценното човешко функциониране за нуждите на психологичното консултиране на актьори“ под научното ръководство на доц. Росица Георгиева. Дияна Добрева-Христова е психолог-консултант с повече от 20 години практика в психологията на върховите постижения.

Ако имате въпроси, моля свържете се директно с мен на e-mail: diana@perfornacepsy.bg или с моя научен ръководител доц. Росица Георгиева на e-mail: rositu2002@yahoo.co.uk .

 

Можете да участвате в изследването, като последвате линка: https://app.qpointsurvey.com/s/qaliusesiv0vwm6k

или да се свържете с мен на diana@performancepsy.bg за попълване на хартиен вариант на въпросника.

Благодаря Ви и прекрасно лято!

 

Дияна Добрева-Христова

Психолог-консултант

www.performancepsy.bg