След зануляването на източноевропейския театър (автор: Аглика Олтеан, Портал за култура, изкуство и общество, kultura.bg/web, 21.09.2021 г.)

 

Рецензия на Аглика Олтеан за книгата на проф. д-р Калина Стефанова, “20 режисьори първопроходци от Източна Европа. 30 години след желязната завеса”, Изд. Palgrave Macmillan, 2021, Калина Стефанова (съст.), Марвин Карлсън (съст.)

След зануляването на източноевропейския театър