Програма “DiscoverEU” – инициатива на Европейския съюз – кандидатствайте до 26 октомври 2021

 

https://natfiz.bg/wp-content/uploads/2021/10/eu.jpgDiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, която ти дава възможност да опознаеш Европа от собствен опит. Пътувайки предимно с влак (има изключения за участниците, които живеят на остров или в отдалечен район) ще опознаеш впечатляващите пейзажи на Европа и нейното разнообразие от големи и малки градове. Можеш да кандидатстваш по време на двата кръга на кандидатстване, които се провеждат всяка година. Успешните кандидати се награждават с карта за пътуване.

 

Приемането на документи е до 12.00 ч. (централноевропейско лятно време) на 26 октомври 2021 г.

⇒ Подробна информация за програмата и как да кандидатствате