Кампания държавни стипендии | Зимен семестър 2021/2022

 

КАК  ДА  КАНДИДАТСТВАМ ?

 1. Прочетете общите условия за кандидатстване за Държавна стипендия за зимен семестър 2021/2022г.  в изброените 4 направления.
 2. Изтеглете своето заявление за стипендия и го попълнете.
 3. Изпратете като снимка или PDF попълненото заявление на e-mail stipendiq.2020@abv.bg заедно с необходимите документи към него /в случай, че има такива/ в срок – до 05.11.2021 г.

ВАЖНО: Имате право да кандидатствате едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но можете да получите само една от двете!

*Първокурсниците могат да кандидатстват в направление Стипендия за Успех от следващия семестър.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  В СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

1. Стипендия за успех могат да кандидатстват студенти с успех над 5.50 за летен семестър на учебната 2020/2021 год.
/студенти с успех над 5.00 от миналия семестър, с един родител, получават допълнителни 0.50 стотни към успеха си от летен семестър на учебната 2020/2021 год.; при подаване на документите се изисква и копие от смъртен акт на починалия родител/; първокурсниците могат да кандидатстват от следващия семестър.

ЗаявлениеСтипендия за успех

ВАЖНО : Студентите имат право да кандидатстват едновременно за стипендия за успех и за социална стипендия, но могат да получат само една от двете!

 

2. Социална стипендия критерий в класирането накрая е декларираният доход /студенти, подали невярна информация, носят пълна отговорност за това/

 • бележка от родители (или от съпруг/съпруга, в случай , че кандидатът е семеен) за доходи през последните 6 месеца /април – септември или май – октомври/ от заплати, хонорари, пенсии, обезщетения за безработни, социални помощи и т.н.
 • копие от трудова книжка /в случай, че родителят е безработен/
 • копие от съдебно решение за развод /при разведени родители/
 • копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/
 • уверение от училище, колеж, ВУЗ /в случай, че кандидатът има брат или сестра/; да се отбележи дали получава стипендия и в какъв размер
 • бележка за личните доходи на кандидата през последните 6 месеца /април – септември или май – октомври/ от заплати, пенсии, стипендии /без стипендията от НАТФИЗ/

ЗаявлениеСоциална стипендия

ВАЖНО : Студентите имат право да кандидатстват едновременно за социална стипендия и за стипендия за успех, но могат да получат само една от двете!

 

3. Стипендия МИС /майки, инвалиди, сираци/

 • копие от смъртен акт /при двама починали родители; ако студентът е с един починал родител, не попада в тази графа и може да кандидатства за някоя от другите стипендии/
 • копие от ТЕЛК /при родител инвалид/в случай, че кандидатът има дете – копие от удостоверение за раждане на детето
 • копие от свидетелство за брак /в случай, че кандидатът е семеен/

ЗаявлениеСтипендия МИС

 

4. Стипендия за чужденци

 •  заявление в свободен текст, в което кандидатът декларира, че е студент на НАТФИЗ и желае да кандидатства за стипендия

 

Телефон за връзка: 0885971728


Екипът на Студентски съвет