Заповед №352 / 04.11.2021 г. – във връзка с временни противоепидемични мерки

 

Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г.

 

 

ДО 30.11. / ВТОРНИК / 2021 г.

В СГРАДИТЕ НА НАТФИЗ СЕ ЗАБРАНЯВА ДОПУСКАНЕТО НА СТУДЕНТИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЪНШНИ ЛИЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ  ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ СА ВАКСИНИРАНИ, ИЛИ СА ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID-19, ИЛИ РАЗПОЛАГАТ С ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТ /ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ/.