Покана за участие на Международен конкурс за литературно четене на творби на Чехов

Настоящата покана за участие на Международен конкурс за литературно четене на творби на Чехов е насочена към студенти от актьорските специалности, “Сценична реч”.

Конкурсът ще се проведе в продължение на три дни в Москва през януари, организаторите поемат настаняване и храна на участниците.

Анкета-заявка за участие – 2022

Подробна информация за конкурса