Покана за участие в Театрален фестивал „Нова българска драма”

 

ПОКАНА

Уважаеми приятели на словото,

За Сдружение „Нова българска драма” и ДКТ „В. Друмев” ще бъде удоволствие и през тази година да осъществи утвръдения форум за българска драматургия ТФ „Нова българска драма”.

Един от значимите акценти е популяризирането на нови български текстове за театър. Отправяме покана към Вас да се включите в конкурсната програма с Ваша пиеса.

В Направление „Авторски прочит” се представят непубликувани и непоставяни български пиеси. През тази година в селекцията могат да участват текстове както за драматични, така и за детски спектакли. Селекционерът на това направление определя номинациите в предстоящото издание на Фестивала. Номинираните текстове се представят публично, пред аудитория под формата на дискусионни форуми, семинари, работни ателиета и други формати. Срокът за кандидатстване на автори с нови пиеси е 01.03.2022 г. Журито на Фестивала определя наградата за драматургия или до две поощрения за представените драматургични текстове.

Ще се радваме да получим вашите пиеси за драматичен или куклен, детски или за възрастни театър до 01.03.2022 г. на:  buldrama@abv.bg или на адрес Шумен, бул. “Славянски” №72. 

 

Организационен комитет на

Театрален фестивал

НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА