Покана от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” за кандидатстване за стипендии за магистърски и докторски програми за академичната 2023/2024 г.

 

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт” с радост съобщава, че конкурсът за стипендии за магистърски и докторски програми за учебната 2023-24 г. е открит. Крайният срок за подаване на документи е 20 май, 2022 г.

Български граждани, със завършена бакалавърска степен и владеещи английски език, могат да кандитстват за финансиране на магистърски и докторски програми във водещи университети в САЩ. Могат да участват студенти, млади учени и професионалисти от всички академични области (освен клинична медицина).

Кандидати от хуманитарни, точни, естествени, военни и социални науки, от областта на изкуствата и архитектурата, правото, бизнеса и журналистиката могат да получат до 8 стипендии за следване в САЩ.

Пълна информация за кандидатсване, можете да намерите тук.