Френският институт в България откри своята кампания “Cтипендии на френското правителство” за 2022 година

https://institutfrancais.bg/wp-content/uploads/2022/01/if_scolarships_website_1194x542_r_2-1024x465.png

 

Стипендиите се предоставят за дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна издръжка на живот, такса за записване в университета, медицинска осигуровка, поемане на други допълнителни разходи както и други услуги (например намиране на жилище).
Допълнителна информация за видовете стипендии, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България.