Единадесето (дистанционно) издание на школата „Правилен изговор в 8 урока“

 

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ЕДИНАДЕСЕТОТО (дистанционно) ИЗДАНИЕ НА ШКОЛА „ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР В 8 УРОКА“

 

ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:

  1. Не се влияе от епидемични и обществени промени;
  2. Няма да се налага пътуване в задръствания и търсене на паркоместа в платените зони около НАТФИЗ;
  3. Може да се запишете от територията на цялата страна.
  4. При установени от преподавателя проблеми, ще се провеждат и индивидуални занимания в рамките на курса.

 

КОЕ И КАК

Школа „ ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР в 8 УРОКА“ продължава да следва принципите си:

– курсът се провежда от професор доктор Катерина Илкова;

– прилага се принципът на диагностициране и работа както върху общите, така и върху индивидуалните проблеми, за постигане на ЗВУЧЕН и ОТЧЕТЛИВ ГОВОР

– ЕДИНАДЕСЕТОТО издание на школата ще се провежда всеки понеделник и четвъртък, 19.30 – 21.00 ч., от 21 март до 14 април 2022 г.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДЕТЕ САЙТА НА НАТФИЗ, ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА „ГЛАС И ГОВОР“ или се обадете на телефон 0896 65 75 47

 

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДВАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Школата ще се провежда дистанционно, чрез използването на интернет платформата MESSENGER (Faсebook). За целта трябва да следвате няколко стъпки:

  1. Направете банков превод като попълните бланка ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА по следния образец:

– ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“

– IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01

– BIC НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD

– ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ

– СУМА BGN: 150.00

– ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: ШКОЛА 8 УРОКА

– ВИД ДОКУМЕНТ: 9

– ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА КУРСИСТА, ЕГН

– НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

  1. Удостоверете плащането, като ИЗПРАТИТЕ КОПИЕ НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ И БАНКОВОТО БОРДЕРО (сканирано или снимано) НА E-mail: ilkova_theatre@ abv.bg
  2. Станете член на групата “8х11 урока” като:

– Изпратите покана за приятелство във Facebook на Katerina Ilkova (името се изписва на Латиница, а на снимката пише „ГЛАС и ГОВОР“)

– След потвърждение ще бъдете поканени в група „8х11 урока“, чрез която ще осъществяваме бъдещите си контакти.

  1. Записване до 21.03.2022 (понеделник), ДО ОБЯД – ОБЩО само 4 курсисти.

 

ГРАФИК на изданията на школа „ПРАВИЛЕН  ИЗГОВОР  В  8  УРОКА“ за учебната 2021-2022 г.

ПОРЕДНО  ИЗДАНИЕ  НА  ШКОЛАТА ДАТИ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ

ДАТИ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ

ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА

ЧАСОВИ  ПОЯС

ДЕВЕТО 01.11.2021 – 15.11.2021 15.11.2021 – 09.12.2021

ПОНЕДЕЛНИК

и ЧЕТВЪРТЪК

19.30 – 21.00
ДЕСЕТО 10.01.2022 – 24.01.2022 25.01.2022 – 18.02.2022

ВТОРНИК

и  ПЕТЪК

18.30 – 20.00
ЕДИНАДЕСЕТО 07.03.2022 – 21.03. 2022 21.03.2022 – 14.04.2022

ПОНЕДЕЛНИК

и ЧЕТВЪРТЪК

19.30 – 21.00

ДВАНАДЕСЕТО

!!! УСКОРЕН КУРС

 

26.04.2022 – 15.05.2022 16.05.2022 – 26.05.2022

ПОНЕДЕЛНИК

и ЧЕТВЪРТЪК

18.45 – 21.45

ТРИНАДЕСЕТО

!!! СУТРЕШЕН  УСКОРЕН  КУРС

30.05.2022 – 13.06.2022 14.06.2022 – 24.06.2022

ВТОРНИК

и ПЕТЪК

9.00 – 12.00