Кандидатствайте за стипендиите на френското правителство

 

Вие желаете да учите, да създавате сътрудничества или да извършвате изследователска дейност във Франция ?

Кандидатствайте за нашата стипендиантска програма BGF (стипендии на френското правителство)

Краен срок за подаване на документи 29 април 2022 г.

https://institutfrancais.bg/wp-content/uploads/2022/01/if_scolarships_website_1194x542_r_2-1024x465.png

Независимо дали сте франкофон или нефранкофон, вие можете да  кандидатствате за стипендиите на френското правителство (BGF), които се отпускат всяка година от Френския институт в България за обучение и научен престой във висши учебни заведения във Франция.

Стипендиите се предоставят за дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна издръжка на живот, такса за записване в университета, медицинска осигуровка, поемане на други допълнителни разходи както и други услуги (например намиране на жилище).

Стипендията за бакалавър е с продължителност 10 месеца и се предоставя за първата година на обучение във висшето образование (L1).

За магистратурите стипендията се отпуска за период от 10 месеца.

При докторантурите под двойно и под съвместно научно ръководство стипендията покрива периоди на престой във Франция, предварително уточнени в подписаната от двамата научни ръководители конвенция.

Стипендиите по програмата Научен престой на високо ниво се предоставят на докторанти,  млади изследователи и утвърдени изследователи и преподаватели за краткосрочен престой до 1 месец максимум.

Кандидатите трябва да са пълнолетни, да са български граждани или със статут на постоянно пребиваващи в България от 3 години, на възраст :  до 35 години за ниво магистратура и до 40 години за докторантурите под двойно и под съвместно научно ръководство.

Досието за кандидатстване се подава във Френския институт в България до 29 април 2022 г.

На 19 и 20 май ще се проведат събеседвания с одобрените по досие кандидати с комисия от френски и български представители председателствана от Директора на Френския институт в България. Окончателните резултати ще бъдат обявени на 26 май.

Допълнителна информация за видовете стипендии, сроковете и необходимите документи, можете да намерите в сайта на Френския институт в България.