Уъркшопи по Авторски и сродни права в изкуствата, НАТФИЗ – с ръководител доц. д-р.Марияна Лазарова – 5, 7 и 8 април

 

През месец април във факултет „Сценични изкуства“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ ще бъдат проведени три уъркшопа, посветени на авторското право с ръководител доц. д-р Марияна Лазарова.

Те се организират по инициатива на проф. д-р Велимир Велев, ръководител на 2 курс „Театър на Движението – Пантомима“. Относно инициативата, проф. Велев споделя: „Работата на студентите от нашата специалност, както и на актьорите в Театъра на движенето е изцяло свързана с използването на музика. Познанията в областта на авторските и сродни права в изкуствата и особено в музиката са от основно значение. Разбира се работилниците са отворени за всички желаещи.“

 

Авторско право в сценичните изкуства“ – 05.04.2022 г. /вторник/ – 14.30 ч. -16.00 ч. – зала 114.

Уъркшопът ще бъде проведен с активното участие на студенти в бакалавърска степен на обучение от факултет „Сценични изкуства.“  Те ще се запознаят с основни моменти в авторскоправната регулация в областта на театралното, танцовото и музикалното изкуство. Теоретичната презентация ще бъде съчетана с непосредствени дискусии по темата с аудиторията, с модератор проф. д-р Велимир Велев.

 

Колективно управление на авторски и сродни права в изкуствата“ – 07.04.2022 г./четвъртък/ – 9.00 ч. -10.30 ч. – зала 114.

Пред студентите ще бъдат разяснени, нагледно и в прагматичен стил, особеностите на българския модел на колективно управление на авторски и сродни права. Магистри от специалността „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ ще споделят пред своите колеги познания относно правния статут и дейността на сдруженията, представляващи правоносители в сферата на музикалното изкуство: ОКУП Музикаутор и ОКУП Профон.

 

„Авторскоправни казуси и интелектуално пиратство.“ – 08.04.2022 г. /петък/ – 11.30 ч. -13.00 ч.- зала 114

Участниците в уъркшопа ще решават юридически казуси, свързани с авторскоправни спорове относно уреждането на авторски и сродни права при при публично представяне на сценични произведения. Панелът, свързан с практическо упражняване на придобитите от студентите знания, ще бъде съчетан с теоретична лекция относно видовете интелектуално пиратство и начините на противодействието му. В заключение ще бъде проведена анкета за измерване на авторскоправната грамотност сред студентите.

 

Трите уъркшопа са свързани тематично и методически, но имат завършена цялост и могат да бъдат посетени самостоятелно.

Поканата е отворена към всички студенти и преподаватели от НАТФИЗ. Участието на външни участници е след подаване на заявка в свободен текст, на мейл: mariyana_lazarova@abv.bg.