Уъркшопи по авторско право в екранните изкуства, НАТФИЗ – 12 и 13 април – с ръководител доц. д-р Марияна Лазарова

 

На 12.04. и на 13.04. 2022 г. от 14.30 ч. до 16.00 ч. ще бъдат проведени два уъркшопа, посветени на авторското право в дигиталната епоха с ръководител доц. д-р Марияна Лазарова. Уъркшопите ще бъдат проведени с  участието на студенти от „Мениджмънт в екранните изкуства“с ръководител специалност проф. Любомир Халачев и ще са отворени за достъп за студенти от всички степени на обучение във ФЕИ.

 

Управление на продуцентски права в цифрова среда – 12.04.2022 г. /вторник/ – 14.30 ч. -16.00 ч. – зала 114.

Пред студентите ще бъде изнесена теоретична презентация относно особеностите на уеб-съдържанието и индивидуалното и колективно лицензиране на правото на предлагане на електронен достъп до филми и други аудиовизуални произведения. Обратна връзка с аудиторията ще бъде осъществена в рамките на дискусионно обсъждане на въпроси от теорията и практиката на управлението на сродните права на професионалните филмови продуценти. В заключение, доц.д-р.М.Лазарова ще представи пред аудиторията последната си книга „Управление на продцентски права при предлагане на електронен достъп до аудиовизуални произведения.“

 

Защита на авторските и сродни права при дигитално използване на филми и други аудиовизуални произведения. – 13.04.2022 г./сряда/ – от 14.30 ч. до 16.00 ч. – зала 114

Пред студентите ще бъдат презентирани  установените от правоносителите системи за контрол на достъпа до защитени аудиовизуални произведения в цифрова среда, посредством различни технически мерки /DRM/ във връзка с дигиталната лицензия. Специално внимание ще бъде отделено на ролята и значението на международно приетите идентификатори в аудиовизията: ISAN и ISRC.  Ще бъдат разяснени проблемите свързани със защитата на правата на интелектуална собственост в цифрова среда с акцент върху политиките на онлайн платформи относно спазването на авторските права и в частност YouTube content ID system. На аудиторията ще бъде представен кратък анализ за състоянието на защитата на авторските права към момента у нас. В заключение ще бъдат синтезирани изводи относно начините за противодействие на интелектуалното пиратство в мрежата.