Проф. д-р Лидия Върбанова е номинирана за член на консултативния съвет на EACMP

 

Серията от публикации „ENCATC Advances on Cultural Management and Policy (EACMP)“ насърчава критичните дискусии, дебати и академични изследвания в областта на културната политика и арт мениджмънт в Европа и извън нея.

Проф. д-р Лидия Върбанова, ръководител на магистърската програма по “Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии” в НАТФИЗ, е номинирана от Управителния съвет на ENCATC за член на Консултативния съвет на тази престижна серия от публикации, редактирана от Routledge.

Става все по-очевидно, че образованието по културен мениджмънт не може и не трябва да се отделя от изследванията, провеждани в тази област. От създаването си, мрежата ENCATC признава тази необходимост и винаги е била много активна в провеждането, публикуването, представянето и разпространението на изследвания в областта на арт мениджмънта и културната политика.

Мрежата ENCATC, на която НАТФИЗ е пълноправен член, цели да стимулира развитието на културната политика и мениджмънт в Европа и извън нея, като представлява и насърчава образованието в тази област, което е предпоставка за професионализма в културния сектор, за да го направи устойчив и създава платформи за дискусии и обмен на европейско и международно ниво.