Презентация на продукта My Organization (MyOrg) от платформата Web of Science – 11 май

 

Уважаеми преподаватели и студенти,
Г-жа Венета Александрова от Бикам Плюс ООД – представител на Clarivate Analytics, Web of Science Group за България ни предлага да се включите в онлайн презентацията на продукта My Organization (MyOrg) от платформата Web of Science на 11 май от 11:00 часа. Г-н Масимилиано Карлони ще демонстрира възможностите, които My Organization предлага на българските академични институции да управляват публикационната активност на своите автори текущо, динамично и ползотворно на ниво институция и факултет/катедра/.

С MyOrg се постига по-добро представяне на научния потенциал на Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов”, съставят се с лекота доклади и анализи на институционално и факултетно ниво. Получава се ясна представа за възможности за финансиране и сътрудничество в напълно дигитална среда, съвместима със стандартите на обмен и мониторинг. Още много са преимуществата при работата с MyOrg и затова се Ви каним да отделите 40 минути, които вярваме, че ще са полезни за компетентното управление на Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов”.

Тема: ДЕМОНСТРАЦИЯ НА MY ORGANIZATION НА 11 МАЙ

За да вземете участие в семинара е необходимо да отворите следния линк:
https://us02web.zoom.us/j/88626872977

Meeting ID: 886 2687 2977