Американска фондация за България обявява 16-ти Конкурс за финансиране на студентски филмови проекти

 

Американска фондация за България обявява 16-ти Конкурс за финансиране на студентски филмови проекти.

За участие в конкурса се изисква кандидатите да са студенти редовно обучение по кино и телевизионна режисура, както и да представят следните документи:

– Автобиография

– Сценарий

– Режисьорска експликация

– Анотация на сценария

– Бюджет

 

Може да приложите и допълнителни документи, ако смятате, че биха подкрепили вашата кандидатура.

Краен срок за кандидатстване: 04 юли 2022 г.

Документи може да изпращате по електронен път на адрес office@afbulgaria.org

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Американска фондация за България и в социалните мрежи в началото на месец август.

Повече за предишните издания на конкурса.