Драматургията в движението и движението в драматургията /серия работни ателиета/

 

По покана на проф. д-р Велимир Велев, на 20.06.2022 г. д-р Антон Угринов започна работа със студентите от класа на проф. Велев, „Театър на движението – Пантомима“ (випуск 2024,) на тема „Драматургията в движението и движението в драматургията“.

Програмата представлява „работна среща“ на двете основни актьорски изразни системи, „вербалната“ и „невербалната“, която ще се осъществи чрез взаимодействието между д-р Угринов и проф. Велев.

Д-р Антон Угринов: „Това ще бъдат работни ателиета, в които ще се изследва темата за това как един драматургичен текст може да бъде повод за създаване на безмълвно произведение единствено в логиката на движенческия театър. 

Идеята е да се използват откъси от някои от най-популярните пиеси на Райнер Вернер Фасбиндер, които да бъдат поставени едновременно със средствата на психологическия театър и с езика на театъра на движението. по няколко различни начина със студенти от Театър на движението” – пояснява Антон Угринов.

Проф. д-р Велимир Велев: „Предложението на д-р Угринов отлично се вписва в темите на дисциплината „Актьорство за Театър на Движението“ за четвърти семестър. Добавената стойност тук е, че студентите първоначално ще влязат в работата по откъсите с действен анализ, през „психологическата“ гледна точка на един млад и успешен драматичен режисьор, какъвто е Антон Угринов. След това, с моя помощ, те ще трябва да „преведат“ психологическото решение на експресивен телесен език. След което ще направят опит двете изразни системи да се смесят. На практика това са три равностойни уъкшопа-модули, свързани тематично в едно цялостна работна програма.“

В Първия модул-уъркшоп със заглавие «Драматургията“, сцени от „Като капка върху горещ камък“ и „Горчивите сълзи на Петра фон Кант“ на Фасбиндер, за 15 учебни часа  ще бъдат поставени от д-р Угринов, изцяло в логиката на драматичния театър. Ще бъде анализиран текста, персонажите, смисловите съдържания, контекста, обстоятелствата, задачите на актьорите за постигане за завършеност на сцената.

Във Втория модул „Движението в драматургията“, драматургията ще бъде само опорна точка, повод за създаване на хореография върху смисловите съдържания и сюжет, заложени в пиесата. Ще бъде изследвано как това променя подхода на актьорите, как телесното невербално живеене интерпретира и се зарежда през текста, открива нови смисли и взаимовръзки, взаимодейства със средата в новата логика на телесното живеене.

В Третия модул „Драматургия в движение“ ще бъде създадена версия, която ще се опита да събере двата подхода и да провери как тези два подхода, положени в комуникация един с друг раждат трети различен сценичен вариант.