Драматургията в движението и движението в драматургията /серия работни ателиета/

  По покана на проф. д-р Велимир Велев, на 20.06.2022 г. д-р Антон Угринов започна работа със студентите от класа на проф. Велев, „Театър на движението – Пантомима“ (випуск 2024,) на тема „Драматургията в движението и движението в драматургията“. Програмата представлява „работна среща“ на двете основни актьорски изразни системи, „вербалната“ и „невербалната“, която ще се … Продължете с четенето на Драматургията в движението и движението в драматургията /серия работни ателиета/