„Училище за зрение“ – Награди „ПроКултура’2022“, категория “Културна иновация”

Училище за зрение“ беше отличен в категория „Културна иновация“ от Наградите „ПроКултура’2022“. Съвместният проект на „Невиждан театър“ и НАТФИЗ осигури условия за обмяна на практики и опит между студентите и незрящите актьори. В две последователни години, те реализираха поредици от ателиета, чрез които успяха да споделят резултатите от творческите си изследвания с широката публика.

Концепцията на проекта, разработена от проф. д-р Велимир Велев  в „Теория на интерактивното зрелище на бъдещето“, беше номинирана от Германската федерална агенция за Гражданско образование (Bundeszentrale für politische Bildung) за Youth Democracy Award  2018.

„Успяхме да постигнем нов начин на комуникация с публиката – представлението ни се играе на три екрана едновременно, в “жив” план и на сенки, осъществявайки интеракция между тях във физическа и във виртуална среда, както и с възможност за интерактивно възприятие от страна на зрителите.“ – сподели опита си с останалите участници в 9-то издание на Националната конференция „Достъп на младите хора до култура:  ролята на младежките състави”, организирана от БАРОК и Граждански институт. В рамките на форума „ПроКултура’2022“, Десислава Димитрова представи и други успешно развити от НАТФИЗ практики за приобщаване на младите хора към процесите на култура и образование.