Доц. д-р Михаела Тюлева предоставя достъп до труда си

 

Доц. д-р Михаела Тюлева, публикува книга на базата на защитен дисертационен труд „Терапевтични техники и технологии за психологическо въздействие чрез кукла при деца с медицински, емоционални, образователни, умствени и рехабилитационни проблеми“ – изд. Фондация „Човешката библиотека“, януари 2022.

Поради бързото изчерпване на книгата и големия интерес от страна на специалистите в областта, предстои втори тираж. До тогава, доц. Тюлева реши да предостави свободен достъп до изследователския си труд  https://choveshkata.net/dl.php…

Целта на това изследване е по увлекателен, но обоснован чрез научни доводи и доказателства начин да запознае читателя с положителното въздействие на терапевтичните техники и технологии чрез куклата върху деца с проблеми.

Методологията се прилага за подобряване на социализацията и образователните способности у децата, за елиминиране на болезнени преживявания, укрепване на психическото здраве, както и разрешаване на конфликти в условията на социалните, образователните или творчески дейности.“ – проф. Жени Пашова