Министерството на културата представя книгата на доц. д-р Марияна Лазарова

 

Дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерството на културата отправи покана за представяне на монографията „Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведения“ и среща-дискусия с автора – доц. д-р Марияна Лазарова. Книгата е първо по рода си интердисциплинарно изследване на проблема за мениджмънт на дигитални права на продуценти, лицензионни практики и развитие на иновативни бизнес-модели в контекста на европейската и национална авторскоправна реформа.

05.10.2022 г. (сряда), 16:00 часа, Галерия Средец, Министерство на културата, гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” №17

Събитието ще бъде използвано от Министерство на културата, да промотира учредяването на дискусионен клуб „Авторско право“, от който се очаква да се превърне в средище за обмяна на идеи, мнения и дебати относно интелектуалната собственост и правоприлагането за правоносители, ползватели, професионалисти и изследователи от академичните среди.

Книгата може да бъде намерена в книжарниците на НАТФИЗ, „Сиела“, „Хеликон“, „Български книжарници“, „Книжен пазар“, „book.store.bg“, „bgbook.bg“ и библиотеката на Академията.

Марияна Лазарова е доцент в катедра „Световна култура” в НАТФИЗ. Преподава „Поетика на киното” и „Подходи в критическия анализ” на студентите в бакалавърска степен на обучение от факултет „Екранни изкуства” и „Авторски права и договори” на студентите от магистърска програма „Мениджмънт в екранните изкуства”.

Научните й интереси са в областите на филмовата критика и авторското право. Автор е на книгите „Кентавърът от Албион. Традиции и техните трансформации в британското игрално кино от 90-те години на 20. век“ и „Авторски и сродни права в аудиовизията“. Публикувала е още многобройни критически публикации в сп. Кино и други специализирани издания, както и статии, посветени на интелектуалната собственост. Член е на Консултативния съвет по научна политика и на Академичния съвет на НАТФИЗ. Секретар е на Атестационната комисия от факултет по екранни изкуства от 2010 г. Изпълнителен директор е на дружество за колективно управление правата на продуцентите на звукозаписи и артисти – изпълнители – ПРОФОН.