Артисти, устойчивост и корпоративна социална отговорност. Как бизнесът и изкуството си сътрудничат за екологично устойчиво бъдеще – Интерактивен онлайн семинар – 30.11.2022

 

          

 

Артисти, устойчивост и корпоративна социална отговорност

Как бизнесът и изкуството си сътрудничат за екологично устойчиво бъдеще

Интерактивен онлайн семинар

30 Ноември, сряда, 2022: 10:30-18:00 ч. (българско време)

 

Имаме удоволствието да обявим този онлайн семинар в рамките на иновативния проект „EMPACT – Съпричастност и устойчивост: Изкуството да мислиш като планина“, съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на ЕС (споразумение за безвъзмездна помощ №: 101055903 – EMPACT – CREA -CULT-2021-COOP-2).

В този еднодневен семинар, организиран в четири сесии чрез Zoom:

  • Ще изследваме ключови теоретични аспекти и успешни практики за екологична устойчивост в изкуствата и взаимовръзките между стратегиите за корпоративна социална отговорност (КСО) и изкуството.
  • Ще подкрепим капацитета на артисти и културни оператори, илюстрирайки как да свържат ефективно работата си с корпоративни инициативи.
  • Ще обсъдим успешни практики по КСО от различни държави, вкл. България, Кипър и Гърция.
  • Ще анализираме възможностите, рисковете и бъдещите тенденции и ще търсим заедно нови начини за сътрудничество между корпоративния и артистичния свят за по-екологично устойчиво бъдеще.

Семинарът се организира в партньорство между НАТФИЗ „Кр. Сарафов” и Кипърския Технологичен Университет и ще се проведе на английски език.

Лектори/модератори на семинара са утвърдени експерти и професионалисти в областта на управлението на изкуствата, устойчивостта и КСО: проф. д-р Лидия Върбанова, доц. д-р Марина Стефанова и Мирто Вореаку. В разговора ще се включат и представители на социално отговорни бизнес компании и организации от България: Елица Баракова – фондация BCause, Симеон Василев – експерт в неправителствения и медиен сектор, и други.

Ако сте артист, творец, мениджър в изкуствата, професионалист в областта на културата, изследовател, преподавател, студент или представител на бизнес компания, интересуваща се от изкуства и култура, присъединете се към нас! Семинарът е с ограничен брой участници: за да запазите своето място, моля попълнете кратката регистрационна форма тук: https://forms.gle/CKAZYNokibDT2Tf9A (отворете линка с уеб браузър Chrome). Семинарът е безплатен. При регистрация ще получите линк към Zoom и детайлна програма.

За допълнителна информация: проф. Лидия Върбанова, имейл lidiavarbanova@gmail.com.

Присъединете се към социалните медии на EMPACT, за да се информирате регулярно по въпроси, свързани с устойчивостта и емпатията чрез изкуствата: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

 

Лектори/модератори:

Проф. д-р Лидия Върбанова има професионален опит като консултант, обучител, изследовател и коуч в над 60 страни в Европа, Северна Америка, Централна Азия, Кавказ и Африка. Портфолиото ѝ се фокусира върху стратегии, политики, предприемачество, иновации, екологична устойчивост и онлайн технологии в изкуствата, културата и творческите индустрии. Лидия е била гост-професор във водещиуниверситети и центрове за обучение в Европа и Канада и е получила редица отличителни академични награди. В момента е редовен професор и ръководител на Магистърска програма „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, София. Също така е и член на Международната експертна група на ЮНЕСКО за приложение на Конвенцията за културното многообразие от 2005 г.

 

Доц. д-р Марина Стефанова е доцент във Факултета по икономика и бизнес администрация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Тя е директор на магистърска програма “Отговорно и устойчиво управление” и консултант по програма “Бизнес за резултати” на УНИЦЕФ в България. Д-р Марина Стефанова е председател на Българската асоциация на специалистите по корпоративна социална отговорност (БАКСОС). Член на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и Българската хранителна банка. Мерина е основател и директор на мултимедийната информационно-образователна програма CSR AdviceBox на Фондация Каузи и член на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към Министерството на труда и социалната политика в България.

 

Мирто Вореаку e архитект с магистърска степен по архитектурен дизайнпространствокултура от Националния технически университет в Атина и магистърска степен по културна политика и развитие от Отворения университет в Кипър. Нейната академична работа се фокусира върху културните разкази и тяхното въздействие върху начините, по които проектираме пространства. Настоящото ѝ изследване се занимава с концепцията за (корпоративна) културна отговорност,свързана с това как включването на културата в практиката на КСО може да е от полза за икономиката, културата и обществото. Мирто е била помощник преподавател в Департамента по архитектура на Кипърския университет и Университета в Никозия. В момента тя работи в Кипърската научнотехническа камара, занимавайки се с проблемите на устойчивото развитие и архитектурната практика. Тя е кандидат-докторант в областта на изкуствата и устойчивостта в катедрата по изящни и приложни изкуства на Кипърския технологичен университет.