Академичен семинар с участието на докторанти в НАТФИЗ – 21.12 (сряда), 17.30 ч., Зала 114

 

На 21 декември (сряда) от 17.30 ч. в Зала 114 на НАТФИЗ се открива академичният семинар с участието на докторанти в НАТФИЗ.

През учебната 2022/2023 г. семинарът ще се води от проф. Мирослав Дачев и докторант Боян Ценев и ще се провежда веднъж месечно.

Всички лекции ще бъдат публикувани на реферираната страница на Центъра за семиотични и културни изследвания.

Встъпителна лекция на семинара на тема “Подир сенките на знаците в името на розата” ще изнесе проф. Мирослав Дачев.

Семинарът ще се проведе в Зала 114 на ул. Г. С. Раковски. Всички докторанти и преподаватели са добре дошли!