Артистите и бизнесът: споделена отговорност за екологично устойчиво бъдеще

 

Артистите и бизнесът: споделена отговорност за екологично устойчиво бъдеще. Висока оценка от участниците в онлайн семинара по проект EMPACT, в който НАТФИЗ е партньор.

Интерактивният онлайн семинар „Артисти, устойчивост и корпоративна социална отговорност: Как бизнесът и изкуството си сътрудничат за екологично устойчиво бъдеще“ бе фокусиран върху теоретични аспекти и практически примери от България, Гърция и други страни, свързани с КСО, екологичната устойчивост и изкуствата. Семинарът е част от проекта EMPACT, ко-финансиран от програма Творческа Европа на Европейската комисия, в който НАТФИЗ е партньор. Проведе се на 30 ноември 2022 г. онлайн и беше посетен от над 60 участници през целия ден: докторанти от НАТФИЗ и други университети, мениджъри и експерти в областта на изкуствата и културата, представители на културни и образователни мрежи, академични среди и изследователи в областта на културата и творческите индустрии, устойчивостта и КСО, както и представители на партньорите по проекта EMPACT. Лектори на семинара бяха изтъкнати експерти, педагози и практици: проф. д-р Лидия Върбанова, доц. д-р Марина Стефанова, Мирто Вореаку, Елица Баракова, Симеон Василев и Екатерина Анчева.

Във въпросника за обратна връзка относно семинара участниците посочиха високо ниво на цялостно удовлетворение – 80% от респондентите оцениха семинара като „много добър“, а 19,4% като „добър“. По-голямата част от участниците изразиха пълно задоволство от съдържанието и дизайна на програмата; структура на сесиите; компетентност и знания на поканените лектори; комбинацията от теоретични концепции и практически примери; интерактивност на семинара, предоставените публикации и ресурси преди и след семинара, логистигата на семинара. Ето някои цитати от обратната връзка на участниците (запазени анонимни):

  • „Темата наистина е интересна. Но най-много ми хареса начинът, по който лекторите говореха мотивирано и компетентно по темата, свързана с корпоративната социална отговорност, устойчивостта и изкуството.“
  • Наслаждавах се на професионализма на лекторите и достъпното съдържание, с което ни запознаха. Придобих много полезни знания и умения, които ще подобрят работата ми.”
  • „Семинарът ми показа нова перспективаи относно взаимоотношението между творците и тяхната отговорност за бъдещето.”
  • „Структурата на семинара и неговите интерактивни характеристики бяха много интересни за мен, както и откритата и приятелска атмосфера, която създадоха лекторите.“

Мнозинството от участниците дадоха съвет семинарите по подобни теми да продължат и в бъдеще и споделиха мнение, че е необходимо повече време, за да се навлезе по-дълбоко в материята, и че продължението на тези въпроси с бъдещи офлайн сесии би било много полезно.