Европейската комисия получи доклад по проекта IN SITU за „Двигатели на иновация в културните и творчески индустрии (КТИ) базирани в извънградски райони”

Докладът по проект IN SITU е разработен от Mondragon Innovation & Knowledge (MIK), Mondragon University (Испания) със съдействието на всички партньори по проекта. Докладът представя първоначални изследвания на ключови тенденции и двигатели на иновации в културните и творчески индустрии (КТИ) като един общ сектор и по отношение на базираните в извънградски райони.

Целта на изследването е да идентифицира главните двигатели и особености на КТИ в извънградски райони като взема предвид разнообразни модели по видове, процеси, ръководство, възможности за работа в мрежа и вериги на стойността, както и други характеристики. Изследването проучва също как КТИ действат като двигатели на иновации в стопанския и нестопанския сектор и спомагат за общественото благополучие и устойчивост, в т.ч. различни видове ефекти на преливане на изкуствата, културните и творчески индустрии.

Изследването се основава на преглед на литературата и анализ, включващ бизнес отчети и научни изследвания; данни от базата на Евростат „Структурна бизнес статистика и проучване на работната сила“, изследвани чрез извличане на данни и методи за анализ на статистически бизнес данни; и компилация от 156 организационни случая и 55 примера за политики/инициативи, предоставени от IN SITU партньори.

Свалете и прочетете целия Доклад тук /359 стр./: https://insituculture.eu/resource/drivers-or-innovation-of-ccis-located-in-non-urban-areas-deliverable-2-1-d2-1/