SNAPSHOT – Отворена покана за представяне на идеи в развитие – Гьоте-институт България

 

SNAPSHOT

Отворена покана за представяне на идеи в развитие

Гьоте-институт България, Голяма зала

През месец юни в Гьоте-институт ще се проведе експериментален формат тип „пичинг сесия“ за идеи в развитие. За отворената покана ще могат да кандидатстват автори и драматурзи от независимия театър, танц и пърформанс.

Предложението на драматурга Светозар Георгиев-ghostdog, в партньорство с културния отдел на института, цели отправяне на предизвикателство към авторите, които ще трябва да защитят идеите си пред публика. Това може да са идеи в зародиш или такива, които отдавна стоят забравени в чекмеджето, от областта на сценичните изкуства. Участниците ще разполагат с ограничено време (до пет минути) за представянето по избран от тях начин – освен словесно, то може да е визуално или перформативно. След всяко представяне следва разговор с публиката, сред която ще бъдат поканени актьори, режисьори, сценографи и други артисти.

Поканата се отправя към авторите, които желаят да изпитат презентационните си умения публично, тествайки твореския потенциал и придавайки нов импулс и посока на предложенията си. В най-добрия случай, разбира се, авторът би могъл да открие съмишленици за една бъдеща реализация. При подобен сценарий Гьоте-институт ще предостави на съответния екип пространство за репетиции за определен период от време. В края на пичинг сесията публиката и журито ще имат възможност да гласуват за най-убедителен проект.

Думата snapshot се използва със значението на „моментна снимка“, като в случая ще се изведе „снимка“ на идеите в процес на развитие на избраните участници. В тази връзка е препоръчително, но не и задължително, да се кандидатства с проекти, които имат социално-политическа насоченост, каквато е и темата на тазгодишното издание на тригодишния регионален проект за нова драматургия на Гьоте-институт New Stages Southeast, а именно „Драма и политика“ (12-18 юни).

За да кандидатствате изпратете кратко описание (до една страница) на вашата идея, предпочитан начин на представяне, материали (напр. снимки, видео, ако има налични) и кратка биография на имейл: Kulturna-Programa-sofia@goethe.de.

Краен срок: 24 май 2023 г.

Селекция: Ана Батева (режисьор), Галина Борисова (хореограф) и Димитър Божков (философ).