Ново издание на школата “Правилен изговор за 8 урока” – записване до 29.05

Започна записването за новото издание на школата “Правилен изговор за 8 урока”, която ще се проведе от 29.05 до 22.06, всеки понеделник и четвъртък от 19.30 до 21.00, онлайн.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ:

През последните десетилетия средата, в която живеем, претърпя редица съществени промени. Новият начин на живот се отрази не само върху стила на общуване, но доведе и до конструктивни промени в говорния апарат на мнозинството от хората. Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ е основен радетел за правилен и звучен български говор. Това обоснова и създаването на школа „Правилен изговор в 8 урока“.

Методът, създаден от професор д-р Катерина Илкова отчита динамиката на съвременното ежедневие, споменатите конструктивни изменения и предлага нови решения за преодоляване на затруднена комуникативност.

Информацията по-долу съдържа:

 1. Защо да се запиша в школа „Правилен изговор в 8 урока“;
 2. От кого и по какви теми се провежда курсът;
 3. Предимствата на дистанционното обучение;
 4. Стъпки, които трябва да следваме, за да се запишем безпроблемно;
 5. Таблица с датите за записване и провеждани на поредните издания на школата през учебната 2022/2023 г.

 

1. ЗАЩО ДА СЕ ЗАПИША В ШКОЛА „Правилен изговор в 8 урока“

 1. На всички нас правят впечатление немарливият говор – завалени думи, които не чуваме изцяло и докрай, неправилни ударения, меки говори – които ни заливат отвсякъде. Понякога ни дразнят открито, понякога обвиняваме собствения си слух. Но не си даваме сметка, че ние също говорим по подобен дразнещ начин. Всеки от нас е сигурен, че говори правилно. И това е нормално, защото ако сме общували 20-тина и повече години по определен начин, няма как да разберем действителното състояние на нашия говор.
 2. Ако се съмнявате дали имате нужда от този курс, звъннете за консултация на телефон 0896 65 75 47 (всеки вторник от 17.00 до 19.00 ч.)
 3. Цената на курса е само 200.00 (двеста) лв.

 

2. ОТ КОГО И ПО КАКВИ ТЕМИ СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Програмата на школа „Правилен изговор в 8 урока“ е изработена и предложена на Вашето внимание от професор д-р Катерина Илкова, многогодишен преподавател по Сценично слово, правоговор и дикция в НАТФИЗ в София.

 

ТЕМИ:

 1. Въведение – общи понятия. Индивидуална дикционна и правоговорна диагностика;
 2. Работа върху установените проблемни звукове – 2 срещи;
 3. Общуване;
 4. Упражнения за изграждане на правилен говор и комуникативни умения – 4 срещи;

 

Школа „ ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР в 8 УРОКА“ прилага следните правила:

 1. Курсът се провежда от професор доктор Катерина Илкова;
 2. Работи се, както върху общите, така и върху индивидуалните проблеми, за постигане на ЗВУЧЕН и КОМУНИКАТИВЕН говор – основа за въздействащо общуване.
 3. След завършване на курса можете да проверявате периодично своите постижения, като се включвате безплатно в предварително обявените от проф. Илкова дистанционни срещи.
 4. За сигурност ставате член на затворена група „8хН“, където „Н“ е номерът на изданието в което сте се записали. В групата се осъществяват разговорите между членовете й, обсъждат се с преподавателя въпросите, които Ви вълнуват. В нея се качват и учебните материали.
 5. Самите срещи се провеждат в платформата
 6. По време на последната среща се проверяват придобитите комуникативни умения. Покрилите изискванията, които се оповестяват за всеки индивидуално, веднага след първоначалната диагностика, получават сертификат за успешно завършили курса на обучение.

 

3. ПРЕДИМСТВА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

3.1. Не се влияе от епидемични и обществени промени;

3.2. Може да се запишете от територията на цялата страна.

3.3. При установени от преподавателя по-тежки проблеми, ще се провеждат и индивидуални занимания в рамките на курса.

3.4. Няма да се налага пътуване в задръствания и търсене на паркоместа в платените зони около НАТФИЗ;

 

4. СТЪПКИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЛЕДВАМЕ, ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕМ БЕЗПРОБЛЕМНО

 1. Направете банков превод като попълните бланка ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА по следния образец:

ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:  НАТФИЗ „КРЪСТЬО САРАФОВ“

IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG 16 BNBG 9661 3100 1765 01

BIC НА БАНКАТА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:  BNBGBGSD

ПРИ БАНКА:  БНБ ЦУ

СУМА BGN:  200.00

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ:  ШКОЛА 8 УРОКА

ВИД ДОКУМЕНТ:  9

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ:  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА КУРСИСТА, ЕГН

НАРЕДИТЕЛ:  ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

 1. Удостоверете плащането, като ИЗПРАТИТЕ КОПИЕ НА ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ И БАНКОВОТО БОРДЕРО (сканирано или снимано) НА E-mail: ilkova_theatre@abv.bg
 2. Станете член на групата “8хН урока”, като:

– Изпратите покана за приятелство във Facebook на Katerina Ilkova (името се изписва на латиница, а на снимката пише „ГЛАС и ГОВОР“).

– На посочения електронен адрес изпратете снимка на Вашия Messenger – налага се заради регистрацията в затворената група, поради факта, че излизат 10-ки абонати с Вашето име.)

– След потвърждение ще бъдете поканени в група „8хН урока“, чрез която ще осъществяваме бъдещите си контакти.

 

5. ТАБЛИЦА С ДАТИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОРЕДНИТЕ ИЗДАНИЯ НА ШКОЛАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ПОРЕДНО  ИЗДАНИЕ  НА  ШКОЛАТА ДАТИ  ЗА  ЗАПИСВАНЕ ДАТИ  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА ЧАСОВИ  ПОЯС
ЧЕТИРИНАДЕСЕТО 01.05.2023 – 29.05. 2023 до 12.00 ч. 29.05.2023 – 22.06.2023 ПОНЕДЕЛНИК и ЧЕТВЪРТЪК 19.30 – 21.00

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ следете сайта на НАТФИЗ, фейсбук страницата „ГЛАС И ГОВОР“, в която се публикува текуща информация, или се обадете на телефон: 0896 65 75 47