Допълнителна професионална практика – Факултет “Сценични изкуства” – Подаване на документи до 27.06.2023

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ„СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

 

Заявления за ДПП (допълнителна професионална практика) ще се приемат до 27.06.2023 г.

на e-mail: uo_fsi@natfiz.bg  или в Учебен отдел – ст. 313 на 3 етаж.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДПП (допълнителна професионална практика):

1. Заявление до Декана на ФСИ

2. Писмо, удостоверяващо участието на студента от ръководителя на семинара, уъркшопа, филма и т.н.

3. Писмен анализ на събитието и личен отчет за собственото си участие в него.

4. Фотографии, филми, клипове с линк към материала, или формати JPG, PDF и др.