„Кино и театрален мюзикъл” – нов семинар към Факултет „Екранни изкуства“

 

Престои нов семинар към ф-т „Екранни изкуства“ – Кино и театрален мюзикъл – в делничните дни от 12-ти до 23-ти юни, от 09.00 до 11.30 ч., в зала В401,  воден от д-р Красимира Иванова.

Семинарът е предвиден за студентите от III курс „Филмов и телевизионен звук“, но е отворен и за тези от останалите специалности, които не са ангажирани с модули във въпросния времеви слот.

В модула, стъпвайки върху историческата и теоретична база, ще се наблегне на практическите задачи и, при възможност, на създаването на реален проект. Успешно преминалите семинара могат да получат един кредит.