Проектът IN SITU събира НАТФИЗ и Университета в Турку, Финландия по темата иновации и предприемачество в извънградски райони

   

 

Проектът IN SITU събира НАТФИЗ и Университета в Турку, Финландия по темата иновации и предприемачество в извънградски райони

 

 

Съвместният интерактивен семинар “Как артистите и творците могат да бъдат по-предприемчиви и иновативни в извънградските райони?” се проведе във Финландия в Морския музей в Раума (31 октомври – 2 ноември 2023 г.) и имаше за цел да подобри предприемаческия и иновативния капацитет на артистите, които живеят и работят в извънградските райони във Финландия. Очакванията са да се разкрият нови възможности за сътрудничество, партньорство и генериране на приходи. Тази част от проекта IN SITU за изграждане на капацитет “Иновации на място в културата и творческите индустрии” има за цел да постигне мултиплициращ ефект на проведените серии от обучения, консултации и менторски сесии във всеки един от шестте LAB региона, свързани с проекта IN SITU (Финландия, Ирландия, Латвия, Исландия, Азорските острови, Хърватия), и да отговори на нуждите на участниците в ТПП в тези региони.

Семинарните сесии обхванаха актуални и необходими теми, свързани с подобряването на уменията на артистите и творческите предприемачи да кандидатстват ефективно за различни външни източници на финансиране; подобряване на артистичните способности чрез добавяне на допълнителни умения за използване на цифрови технологии и бизнес модели онлайн; усъвършенстване на уменията за прилагане на визуални и писмени разкази за подобряване на видимостта и спечелване на аудитория; ефективно прилагане на стратегии за сътрудничество на местно ниво.

Семинарът беше проведен от екип на Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов“, София с ръководител проф. д-р Лидия Върбанова – ръководител на магистърска програма, доц. д-р Елена Тренчева – декан на факултет “Екранни изкуства”, Любомира Костова, докторант и Мила Велчева – арт мениджър и юридически съветник.

Важна част от семинара беше работната среща “Бъдещето на наследството”, водена от адв. проф. Катрина Сийвонен и адв. проф. Паулина Латвала-Харвилахти от Университета в Турку, чиято цел беше да се създаде визия за бъдещето на културата и творческите индустрии, като се върнем 50 години назад във времето и след това се насочим към бъдещето.

В обучението участваха онлайн и офлайн местни финландски артисти и представители на други малки организации в областта на изкуствата, както и мениджъри в областта на изкуствата от други държави.