Уъркшоп на д-р Ралица Асенова на годишния конгрес на CILECT

 

Уъркшоп на д-р Ралица Асенова на годишния конгрес на CILECT

 

 

Годишния конгрес на CILECT, който се проведе от 5 до 9 ноември в Centro Sperimentale di Cinematografia в Рим, се фокусира върху важната тема за „Изграждане на аудиовизуално грамотна публика“.

В програмата на конгреса със свой уъркшоп се включи д-р Ралица Асенова, в който представи части от своята дисертация на тема „Културни политики и практики в областта на кинообразованието в Европа. Педагогически модели и дейности за преподаване на кино в училище“.

Уъркшопът включи представяне на съвременни практики и педагогически подходи, разработени на национално и европейско ниво, които правят възможна и ползотворна срещата на най-младите с киното и класическия киноезик. Подходът е разработен така, че да бъде адаптиран към нашата епоха, белязана от бързи, резки и продължителни промени в начина, по който виждаме, получаваме, разпространяваме и продуцираме образи.

Въз основа на конкретни откъси от филми, включени в колекцията на европейската програма CinEd, уъркшопът предложи на участниците да разсъждават върху различни въпроси и теми, свързани с киното и педагогическия подход, върху конкретни образи и кадри и върху връзката им с други изкуства. Участниците – преподаватели от над 10 държави се запознаха с етапите, през които преминава един работен процес с деца и младежи, както и с филми, направени от учениците, в рамките на работилници, инициирани от Ралица Асенова. За да достигне до анализ на съдържанието и да развие критична гледна точка към това, което вижда на екрана, най-младият зрител неизбежно се нуждае от процес, в който погледът се развива, експериментира, а ученикът придобива чувствителност към образа, както и знания за кинематографията, творчеството на режисьора, естетическите и техническите аспекти на филма и др.

Ралица Асенова работи за разпространението на киното като изкуство сред най-младите (3-19 г.) в училище и извън него, чрез инициирането и координирането на многогодишни инициативи (CinEd, Киното, сто години младост, филмовият фестивал за деца и младежи „Срещи на младото европейско кино“), както и чрез създаването на педагогически ресурси и модели на обучения за учители.