Представяне на междууниверситетска магистърска програма “Артистични подходи в образованието”

 

 

 

Представяне на междууниверситетска магистърска програма “Артистични подходи в образованието”

 

Доц. д-р Маргарита Божилова-Андонова (НАТФИЗ) и проф. д-р Радка Василева (СУ “Климент Охридски”) представиха междууниверситетската магистърска програма “Артистични подходи в образованието” на “НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПО ЧЛ.49, АЛ.1,Т.1,2, АЛ.3 И 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ЗПУО), което се проведе на 22-24.11.2023г. в “Национален дворец на децата” гр. София. Съвещанието е инициатива на “Министерството от науката и образованието”.