Проект на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ беше представен на Международен научен форум

 

 

Проект на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ беше представен на Международен научен форум

 

Проекта „Стратегия и методи за изследване, приобщаване и разширяване на публики от периферните райони на София за Театър НАТФИЗ и Куклен Театър НАТФИЗ“ беше представен в рамките на XI Международна научна конференция „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, която се проведе в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив на 17 и 18 ноември 2023 г.

В двудневната програма участваха учени от 5 страни – САЩ, Китай, Франция, Русия и Казахстан, както и представители на 7 висши училища – ПУ „Паисий Хилендарски“, НБУ, УниБИТ, ИУ-Варна, УХТ, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и домакините от АМТИИ.

„Стратегия и методи за изследване, приобщаване и разширяване на публики на Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ“ беше представен от Боян Желязков – ръководител на проекта и докторант в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Проектът на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ беше класиран първи в проектната програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“. В рамките на проекта се реализираха изследвания на публиките на Театър НАТФИЗ и Куклен театър НАТФИЗ, разработване на план – стратегия за достигане и ангажиране на реални и потенциални аудитории, както и бяха приложени дейности и задачи, заложени в стратегията. Маркетинговата стратегия е достъпна в уеб сайта на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Проектът въплъщава ангажимента на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ за използване на иновативни подходи за подобряване на публичността, ангажираността и опита на публиката в областта на сценичните изкуства.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Програма „Публики“ 2022 г.