СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО THEATRE AND DRAMA PREMIUM ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ НА НАТФИЗ

 

 

 

СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО THEATRE AND DRAMA PREMIUM

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ НА НАТФИЗ

(ДО 31.12.2023)

 

Академична библиотека и архив при НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ има удоволствието да ви съобщи за безплатен пробен достъп до Theatre and Drama Premium, която предлага повече от 13 500 пиеси с пълен текст, 150 000 страници оригинални и контекстуализиращи материали, включително дизайни, референтни материали; повече от 390 аудио пиеси от LA Theatre Works, повече от 950 часа заснети сценични представления, документални филми и видео материали за обучение.

Theatre and Drama Premium преодолява пропастта между областите на знание, обслужвайки студенти и преподаватели в много дисциплини, като театър, литература, изследвания на представления, театрален дизайн, драматично писане и др.

Колекцията включва цялото съдържание на следните отделни продукти за театър и драма:

  • Колекция от драматургични текстове;
  • Колекция от театрални представления и дизайни.

 Достъпът е без регистрация от устройства на територията на академията:

Помощни материали:  https://proquest.libguides.com/theatre-drama

Повече вижте на АБА/Каталози и свободно достъпни ресурси тук