НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е част от основателите на Европейския университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU”, финансиран от Европейската комисия

 

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е част от основателите на Европейския университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU”, финансиран от Европейската комисия

 

 

София – FilmEU, Европейският университет, посветен на културните и креативните индустрии, с вълнение обявява отпускането на 12.8 млн. евро финансиране от Европейската комисия. Тази значима инвестиция затвърждава отдадеността на Европейския съюз да подкрепи Европейския университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU” и по този начин бележи повратна точка в подобряването на обучението по изкуства и култура в Европа.

В отговор на поканата на Европейската комисия за задълбочаване, разширяване и подсилване на съществуващото сътрудничество, Европейският университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU” има удоволствието да приветства четири нови партньора, като по този начин разширява параметрите си от първоначален консорциум от четири институции в забележителна група от осем водещи Институции за висше образование от цяла Европа. Европейският университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU”, ръководен от Lusófona University в Португалия, включва оригиналните членове на консорциума – Luca School of Arts в Белгия, IADT – Dún Laoghaire Institute of Art Design and Technology в Ирландия и  Tallinn University в Естония, и приветства новите членове – Academy of Performing Arts в Словакия, LMTA – The Lithuanian Academy of Music and Theatre в Литва, VIA University College в Дания и Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” (НАТФИЗ) в България. Това подобрено партньорство ще укрепи още повече разнообразната експертиза и дисциплините, представени в културните и креативните индустрии, като  в същото време допълнително ще засили позицията на Европа като световен лидер в образованието, изследването и иновациите в културните и креативните сфери.

“FilmEU” е изключителна инициатива, различна от всички останали в областта на изкуствата и културата. Европейският университет за филмови и медийни изкуства ще доведе до революционни промени във висшето образование в областта на екранните изкуства чрез насърчаване на сътрудничество, иновации и обмен на идеи. С подкрепата на “Еразъм” и програма “Европейски университети”, “FilmEU” обединява институции и държави, насърчавайки метаморфоза в третичния сектор чрез партньорските университети.

В началната си фаза “FilmEU” достигна забележителни резултати. Сега, с получаването на 12.8 млн. евро, Европейският университет за филмови и медийни изкуства е готов да постигне дълготрайно въздействие. През следващото десетилетие “FilmEU” ще се стреми към  изграждане на значима образователна рамка, която ще формира параметрите на екранните изкуства както в Европа, така и извън нея. Инициативата ще има въздействие, простиращо се отвъд партньорските институции, в културните и креативните сектори. Това въздействие ще влияе върху социалния дискурс – върху устойчивостта, приобщаването, климата, изследователската мобилност, иновациите и дигиталната трансформация.

Сферите на Филмопроизводство и Медии ще се развият значително, благодарение на програмния подход на “FilmEU”, обогатен от разнообразния диапазон от предметни области, утвърдени в партньорството на Институциите за висше образование. Този подход ще даде възможност на всеки един от партньорите във “FilmEU” да надхвърли своите индивидуални възможности, да подобри външните си връзки и вътрешната си структура.  “FilmEU” не само формира своето собствено бъдеще, но и подготвя всеки член на  Европейския университет за филмови и медийни изкуства за развиващото се в национален и в европейски план висше образование. Подобно на Европейския съюз и членуващите в него страни, Европейските университети ще съществуват в хармония с институциите, които членуват в тях, и ще бъдат от полза едни на други.

Като съществена част от нашата обществена културна среда, филмите са значимо средство за споделяне на идеи, емоции и знание. Благодарение на щедрото финансиране на Европейската комисия, “FilmEU” ще се погрижи Европа не само да разказва собствените си истории, но също да позиционира креативните индустрии на водещо място в развитието на икономиката и социалната дейност. Освен това, “FilmEU” разширява границите на изследователската дейност, иновациите и инициативите, насърчавайки добродетелно общество и икономика.

Проектът “FilmEU+” ще надгради досегашните си постижения и успехи, проучвайки иновативни модели за устойчиво сътрудничество между участващите в него Институции за висше образование. Чрез затвърждаване на допълващи се програми във филмовото изкуство и свързаните с него области, “FilmEU+” се стреми да позиционира Европа като център за върхови постижения в сферата на образованието, изследователската дейност и иновациите в културните и креативните индустрии.

“FilmEU+” служи за пример чрез впечатляващата съвместна работа на близки по своите разбирания институции, с разнообразен културен произход. Приемайки различните подходи и култури на членуващите институции, Европейският университет за филмови и медийни изкуства се грижи всички гласове да бъдат чути и ценени, особено в контекста на времето на развиващите се технологии. “FilmEU+” оценява разнообразието и предлага автентичен и уникален образователен опит, представяйки широк спектър за разказване на истории, надхвърлящ културните граници.

Благодарение на значителното финансиране на Европейската комисия, Европейският университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU” е готов да формира бъдещето на образованието по изкуства и култура, да насърчава иновациите и сътрудничеството, и да изгради устойчиво във времето въздействие върху креативната сфера в Европа.

Относно “FilmEU”: “FilmEU” е Европейски университет за филмови и медийни изкуства, чиято цел е повишаването на качеството на висшето образование, на иновациите и на изследователската дейност в мултидисциплинарната област на Филмовите и медийните изкуства. Чрез консорциума на осем водещи Институции за висше образование от Европа, “FilmEU” се стреми да утвърди значимата роля на Европа като световен лидер в културните и креативните индустрии.

За медийни запитвания, моля свържете се със:

Мария Андонова

Експерт Маркетинг и комуникация

maria.andonova@filmeu.eu

+359882008266

www.filmeu.eu