Радио Зорана търси водещ на сутрешен блок

 

Радио Зорана търси водещ на сутрешен блок

 

Необходими квалификации, умения и изисквания към кандидатите:

– Да споделят философията и ценностите на радио Зорана и да имат добро отношение към православната вяра;

– Да притежават комуникативност, ясна дикция, обективност и журналистически рефлекс;

– Да имат хуманитарно образование (висше и такова по журналистика е предимство) ;

– Да следят актуалните теми за обществото и да могат да обработват информация за целите на ефира;

– Да имат богата обща и музикална култура ;

– Да имат добра компютърна грамотност, владеенето на английски език е предимство;

За целта очакваме да ни изпратете в срок до 29.02.2024 г.:

– Автобиография и снимка;

– Демо аудио запис – импровизация на тема „Сутрешен блок на радио Зорана“, до 3 мин;

– Ваши журналистически текстове или записи (включително като гост в ефир), ако притежавате такива.

– Мотивационно писмо в есеистичен стил на тема „Защо бих искал/а да работя като радиоводещ“

Материалите изпращайте на е-mail на радиото: office@zorana.bg

Само одобрените кандидати ще бъдат потърсени за събеседване!

Вашите документи ще бъдат внимателно разгледани при условията на пълна поверителност.

За повече информация – тел. 0886 90 14 94