Предварителни кандидатстудентски изпити (онлайн) за специалност “Театрознание и театрален мениджмънт”

 

Резултати от предварителните кандидатстудентски изпити на специалност “Театрознание и театрален мениджмънт”:

 • Резултатите от I-ви кръг, проведен на 05.04.2024 г., вижте ТУК
 • Списъкът с допуснатите до II-ри кръг вижте ТУК
 • Резултатите от II-ри кръг, проведен на 06.04.2024 г., вижте ТУК

 

На 5 и 6 април (петък и събота) 2024 г. за специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” – една от основните специалности във факултет “Сценични изкуства” на Националната академия за театрално и филмово изкуство, ще се проведат предварителни онлайн кандидатстудентски изпити. Редовният кандидатстудентски прием е от 1 до 10 септември 2024 г.

Безплатни онлайн консултации (по индивидуална заявка) за предварителните кандидатстудентски изпити ще се провеждат всеки ден във време по взаимна договорка от понеделник до събота в периода от 21 февруари до 2 април  2024 г.

Обучението в специалността  “Театрознание и театрален мениджмънт” е единственото в страната, което подготвя високо квалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения както за работа в театъра, така и в сферата на журналистиката, другите изкуства и културата.

 

 

Студентите придобиват знания върху всички компоненти на театъра в съвременния културен контекст. Те се запознават в детайли с историята и теорията на българския, европейския и световния театър, с теорията на драмата, представлението и зрителското възприятие, както и с основните принципи на театралния мениджмънт, маркетинг и културна политика в областта на сценичните изкуства. В хода на следването студентите усвояват базисни умения за анализ на драматургични текстове, спектакли, общите театрални  процеси, състоянието на една театрална организация и на културния пазар.

Обучението има за цел да изгради практически способности за теоретични театрални изследвания, за критическо писане в широк спектър от специализирани и журналистически жанрове в печатни и електронни медии, както и за ръководна и експертна работа в субсидирани театри, независими трупи, проекти, фестивали и други формации.

В процеса на следването студентите развиват умения за работа в екип, участват в дейността на Театър НАТФИЗ, публикуват в Годишника на НАТФИЗ, участват в програмите за студентски обмен с много училища по театър в европейските страни, практикуват като сътрудници в провеждането на театрални фестивали и други форуми.

Обучението е редовно, с продължителност четири години.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с  професионална квалификация “Театровед”  и “Театрален мениджър”. Те могат да работят като:

 • Театрални критици и журналисти в печатните и електроните медии,
 • ръководители, драматурзи, консултанти на театри, трупи и медии,
 • ръководители и координатори на проекти в областта на сценичните изкуства и културата,
 • експерти в сферата на театралното производство, маркетинг и разпространение
 • служители в държавна и общинска администрация по култура
 • преподаватели в средните училища с профил “Изкуство”

Дипломиралите се студенти могат да продължат обучението си в магистърските програми „Театрално изкуство”, “Мениджмънт в сценичните изкуства”, както и в различни други магистърски програми у нас и в чужбина.

 

Предварителни кандидатстудентски изпити (онлайн) 5 и 6 април 2024 г.

Редовни кандидатстудентски изпити от 1 до 10 септември 2024 г.

Безплатни онлайн консултации – индивидуални заявки – от 21 февруари до 2 април 2024 г.

Записвания за безплатни консултации – на телефон: + 359 886742406; + 359 888499284

Документи за участие в предварителните кандидатстудентски изпити се подават онлайн на 3 и 4 април 2024 г. (не по-късно от 18:00 ч.) на имейл: ttm2024@natfiz.bg

За повече информация: + 359 886742406; + 359 888499284

 

За участие в предварителния кандидатстудентски изпит се подават следните документи:

 

Банкови данни на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501

BIC: BNBGBGSD

БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Такса предв. изпити ТТМ

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: Име, презиме, фамилия на кандидат-студента, ЕГН

НАРЕДИТЕЛ: Име, презиме, фамилия на наредителя

 

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

 

І КРЪГ (анонимен, писмен)

Есе върху тема, зададена от комисията, свързана с представите на кандидата за театъра

Продължителност: 4 астрономически часа.

Цел: Проверка на способността за оригинално творческо мислене, общата писмена култура и отношението на кандидатите към изкуството.

 

ІІ КРЪГ (устен)

Коментар на личните впечатления на кандидата от спектакъл, предложен от комисията. Събеседване с кандидатите върху общата и театралната им култура.

Цел: Проверка на възможностите на кандидатите за възприемане и осмисляне на театрално представление. Запознаване с мотивацията им за избора на специалността, с естетическите им вкусове и интерес към театъра.

 

Препоръчителна литература:

 

Пиеси 

 1. Иван Вазов “Службогонци”
 2. Антон Страшимиров “Вампир”
 3. Пейо К. Яворов “В полите на Витоша”
 4. П. Ю. Тодоров “Змейова сватба”
 5. Рачо Стоянов “Майстори”
 6. Ст. Л. Костов “Големанов”
 7. Йордан Йовков “Албена”
 8. Йордан Радичков “Януари”
 9. Иван Радоев “Човекоядката”
 10. Никола Русев “От земята до небето”
 11. Константин Илиев “Нирвана”
 12. Станислав Стратиев “Сако от велур”
 13. Стефан Цанев “Последната нощ на Сократ”
 14. Маргарит Минков “Камината”

 

Теоретични текстове

 1. К. С. Станиславски. Моят живот в изкуството. Наука и изкуство. София. 1976
 2. Бертолт Брехт. Малък органон за театъра. В: Избрани творби в четири тома. Т. ІV. Народна култура. София. 1985
 3. Питър Брук . Празното пространство. В: Избрани произведения. Наука и изкуство. София. 1979