Заместник-председателят на Студентския съвет на НАТФИЗ – Мария Андонова, е избрана за член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети

 

Заместник-председателят на Студентския съвет на НАТФИЗ – Мария Андонова, е избрана за член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети

 

На проведеното на 17.02.2024г. в Националния студентски дом Общо отчетно-изборно събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) за член на Изпълнителния съвет за мандат 2024-2026г. с пълно мнозинство беше избрана Мария Андонова – заместник-председател на Студентския съвет на НАТФИЗ и представител на НАТФИЗ в НПСС. За председател на НПСС беше избран Ангел Стойков от Университет за национално и световно стопанство. В предходния мандат 2022-2024г., с председател д-р Даниел Парушев, Мария Андонова беше част от Контролния съвет на организацията.