Учебна програма за емпатия и устойчивост в изкуствата: Резултат от сътрудничеството по проект ЕМПАКТ

 

 

Учебна програма за емпатия и устойчивост в изкуствата: Резултат от сътрудничеството по проект ЕМПАКТ

 

Cyprus University of Technology, в тясно сътрудничество с НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, с гордост представя учебната програма за обучение по емпатия и пътеки за устойчивост в изкуствата, под редакцията на Efi Kyprianidou и Yiannis Christidis Ефи.

Изготвянето на учебната програма е част от проекта EMPACT – Empathy and Sustainability: The Art of Thinking Like a Mountain, съфинансиран от програма “Творческа Европа”. Учебната програма изследва ролята на емоционалните реакции в мотивирането на артисти и културни дейци да търсят начини за справяне с основните стълбове на устойчивостта. Тя е резултат от диалога между артисти, експерти по устойчивост, философи и социолози, целящ да изследва значението на емпатията като ключ към подпомагането на хората да се справят с изменението на климата и да действат в тази насока. Тази учебна програма е пригодена за творци, занимаващи се с визуални, изящни и перформативни изкуства, както и за професионалисти, преподаватели и обучаващи в творческите индустрии, мениджъри на музеи и културни организации, куратори, теоретици на изкуството и студенти, и служи като цялостен инструмент за обучение, предназначен да даде възможност и да вдъхнови хората в различни дисциплини, свързани с изкуството.

Учебната програма е разделена на три модула:

  • “Емпатия към човешките и нечовешките същества”, като демонстрира как емпатията, като абстрактно понятие, може да се прилага в изкуството.
  • “Творческа устойчивост”, в която се разглеждат, както теоретичните основи, така и практическите проявления на устойчивостта в художествените практики.
  • “Емпатични и устойчиви артисти”, която снабдява практикуващите в областта на културата с инструменти и прозрения, необходими за съгласуване на техните артистични начинания с корпоративните арт инициативи.

Изтеглете учебната програма на английски език безплатно тук

Вижте прес бюлетина тук

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да бъдат държани отговорни за тях.